Изпълненията „а капела“ са синоним на най-високо певческо и хорово майсторство. Ние не претендираме, че ще бъдем идеални, но се осмеляваме да твърдим, че това ще бъде нашият пътеводител. "аКапела" е за идеалисти, но и за тези, които обичат иронията и сарказма - за Вас са похвалните и укоряващи речи (или по-скоро оди на глупостта), за реторика, култура, събития, които са ни впечатлили или разочаровали, за историите и хората с НАКЛОНения. И най-важното - не очаквайте винаги да бъдем прави, ще се радваме да коментирате и споделяте с нас, за да създаваме нещо градивно, далеч от пошлото и грандоманското, но близо до красивото и възвишеното. Защото всички ние се стремим към хармония.
Добре дошли на нашата сцена!

Казвам се Кремена Будинова и съм родом от Бургас.
Имам икономическо образование в степен бакалавър и магистър и професионална реализация в тази сфера. Преди няколко години реших да запиша нова магистърска програма, която да ми помогне да прецизирам себе си по отношение на език, стил, говорене пред аудитория, аргументация. Вече съм Магистър по Реторика от Софийския университет „Св.Климент Охридски”, Философски факултет. Обучението в Катедра Реторика разшири светогледа ми и ме вдъхнови и още следвайки знаех, че ще продължа да се развивам в тази сфера.
Харесах Албена веднага - още първия път когато я видях в Университета. Няколко месеца по-късно знаех, че тя ще е моето другарче, с което ще търсим път напред към нашите идеали в полето на културата най-общо казано. Ще ми се със сайта aCappella да успеем да покажем различните страни на реториката, да демонстрираме колко актуална и потребна наука е философията, да разнообразим онлайн средата с нашите мнения, коментари и есета, а и също така да продължим да се захранваме ние самите, от това което сме научили и от това което тепърва ще учим.
Да Ви се представя:
Журналист и ретор/оратор по образование, идеалист по възгледи, интересувам се от медии и журналистика, връзки с обществеността, НПО, публично говорене, политически изказвания и не на последно място от добрини. С Кремена имахме една мечта - в свободното си време да пишем беззащитни слова. Така без да търсим новини, масова аудитория и рейтинг голям, решихме да пишем за укор, за похвала, но и за забава.